Välkommen till AB Stenkonservering Väst

AB Stenkonservering Väst har säte i Göteborg men vi utför arbeten i hela Sverige. Vi konserverar och restaurerar byggnader och föremål i sten och betong. Utöver detta upprättar vi också vård- och underhållsplaner, skriver åtgärdsprogram och medverkar vid tillståndsansökningar samt utför kulturhistoriska inventeringar och bedömningar.

Bearbetad och skulpterad sten utgör en del av vårt kulturarv. Föremål och byggnader i sten bör därför hanteras med respekt, varsamhet och skonsamma metoder. Även om sten är ett mycket beständigt material, varar inte ens sten för evigt. Konserveringsåtgärder syftar till att bevara föremål eller byggnader i så oförändrat skick som möjligt. Små insatser kan ge stor utdelning om de utförs på rätt sätt, men små insatser kan även få förödande konsekvenser om de utförs på felaktigt sätt. Vid konservering av äldre byggnader och kulturhistoriska föremål är det därför viktigt att alltid anlita kända företag med kompetent och välutbildad personal.

Genom ett väl etablerat kontaktnät med andra konservatorer, landskapsarkitekter, antikvarier och kunniga hantverkare, kan AB Stenkonservering Väst erbjuda helhetslösningar och åta oss totalentreprenader. Sedan starten 1995 och har vi genomfört mängder med projekt. Bland våra återkommande kunder finns Svenska kyrkan, Statens fastighetsverk, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelser, Jernhusen, Vägverket, Göta kanalbolaget, samt åtskilliga kommuner och museer i hela Sverige. 

Vi har ramavtal med Göteborgs Stad , vilket innebär att vi löpande sköter och underhåller stadens offentliga konst och kommunens kulturfastigheter. Från och med 2018 har vi även ramavtal med Statens Fastighetsverk.

  • Vi ingår i ett nationellt nätverk av konservatorer som systematiskt arbetar med att utveckla, stödja och förbättra vår verksamhet. 
  • Vi är medlemmar i NKFS, Svenska Byggnadsvårdsföreningen, Vårda och bevara i Skåne, ICOMOS, KKV. 
  • Vi deltar regelbundet i utbildningar, seminarier och konferenser i syfte att hålla oss à jour med den senaste utvecklingen inom vårt verksamhetsfält.