Konservatorsutbildningen

De senaste fem åren har vi regelbundet medverkat i olika utbildningsinsatser på Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet, där den svenska utbildningen till konservator sker. Både genom föreläsningar och praktiska övningar i såväl vår ateljé som i fält. I mån av tid och möjlighet har vi också haft praktikanter som medverkat i projekt under kortare och längre tidsperioder.