Anställdas kurser, konferenser och utbildningar

2019-05-28 Hantering av farligt avfall, Renova

2018-02-07-08 Ytskydd, metall, betong, trä, arrangerad av Underhåll&Driftsäkerhet i samarbete med Ytskyddsgruppen, RISE, swerea/KIMAB, SSG, SIS och Auktoriserad i rostskyddsmålning.

2018-02-06 "Rent nog?", workshop om rengöring av arkitekturintegrerad konst, arrangerad av NKF-S.

2017-11-07-09 Ren sten, konferens om hällristningar i 3D på Vitlycke muséum, arrangerad av Svensk Hällristnings Forsknings Arkiv vid Göteborgs universitet, i samarbete med Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen Västra Götaland.

2016-2017 Stefan studerade Restaureringskonst, Framtidsfrågor vid området för Arkitektur vid Kungliga Konsthögskolan, 60 hp.