Konservatorutbildningen

Under tidigare år har vi medverkat i olika utbildningsinsatser på Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet, där den svenska utbildningen till konservator sker. Genom föreläsningar och praktiska övningar i såväl vår ateljé som i fält har vi delgivit kunskaper om konservatorsyrket. Periodvis har vi också haft praktikanter som medverkat i projekt under kortare och längre tid.