Kulturarv i sten

Oavsett om det gäller byggnader, gravvårdar eller andra typer av minnesmärken och monument så har man historiskt sett oftast använt sten som brutits lokalt. Det finns förstås undantag såsom marmor från Carrara i Italien eller sandsten från Gotland och Skottland. De flesta av dessa lokala stenbrott är numera nedlagda, vilket ofta medför bekymmer när man ska ta fram ersättningssten vid restaureringar av äldre byggnader och monument. Vid komplettering av sten är huvudregeln att använda sten som är så lik originalet som möjligt. I praktiken innebär detta att man så långt som möjligt väljer sten från samma plats/område.


Gravvårdar


Arkitekturbunden sten


Monument 

Dopfuntar

Skulpturer


Hällristningar

Runstenar

Milstenar