SA Hedlunds gästbok

S A Hedlund (1821 - 1900) var kommunalman i Göteborgs stadsfullmäktige och mycket betydande för stadens utveckling. Han var en aktiv förespråkare för liberalismen och även huvudredaktör för Göteborgs Handels- och sjöfartstidning. Vid sin gård i Bjurslätt lät han bland annat anlägga Slätta Damm. Bergshällen, med över 60 namn, fungerar som en gästbok och är belägen i anslutning till den plats där gården tidigare stod. Inskriptionerna syftade till att ära de prominenta gäster och kulturpersonligheter som besökt gården och vars vänskap för Hedlund varit av största vikt. Vårt arbete bestod bland annat i att rengöra och måla i samtliga inskriptioner. Här är lite bilder från det arbetet.