Nätverk

Sedan flera år tillbaka har vi ett etablerat kontaktnät med berörda myndigheter och skickliga hantverkare. Vi är medlemmar i ett antal föreningar vilkas träffar, kurser och föreläsningar vi deltar i. Under december månad var vi i Indien på ICOMOS-konferens i New Delhi och i samband med detta deltog vi i en resa till Chandigarh. Chandigarh där arkitekter som Corbusier, Fry, Drew och Jeanneret satt sin prägel på både stadsplan, boendemiljöer och offentliga byggnader.