Dokumentation Dokumentationen fyller flera syften. Kan ge kunskaper som i förlängningen påverkar val av metoder. Visar hur tillståndet var innan arbetena påbörjades. Tidsdokument och underlag för framtida forskning och åtgärder. Regelrätt arkivforskning förekommer sällan.

Dokumentation

Dokumentationen fyller flera syften. Kan ge kunskaper som i förlängningen påverkar val av metoder. Visar hur tillståndet var innan arbetena påbörjades. Tidsdokument och underlag för framtida forskning och åtgärder. Regelrätt arkivforskning förekommer sällan.

Säkringsåtgärder Åtgärder som syftar till att skydda särskilt utsatta eller starkt vittrade delar från att skadas under konserveringsprocessen.  Vanligtvis handlar det om att förstärka stenen partiellt inför rengöringen genom  prekonsolidering  eller  lagning  och  limning.

Säkringsåtgärder

Åtgärder som syftar till att skydda särskilt utsatta eller starkt vittrade delar från att skadas under konserveringsprocessen. 

Vanligtvis handlar det om att förstärka stenen partiellt inför rengöringen genom prekonsolidering eller lagning och limning.

Rengöring Rengöring kan göras med våt- kemisk- eller mekanisk metod. På bilden ovan syns rengöring med kemisk inpackning.

Rengöring

Rengöring kan göras med våt- kemisk- eller mekanisk metod. På bilden ovan syns rengöring med kemisk inpackning.

Avsaltning Salt kan avlägsnas genom torrborstning eller genom kompress. Torrborstning av ytsalter, som på bilden ovan. Avsaltning med kompress går ut på att tillföra vatten så salterna går i lösning och därefter dra ut vattnet och låta salterna kristallisera i kompressen.

Avsaltning

Salt kan avlägsnas genom torrborstning eller genom kompress. Torrborstning av ytsalter, som på bilden ovan. Avsaltning med kompress går ut på att tillföra vatten så salterna går i lösning och därefter dra ut vattnet och låta salterna kristallisera i kompressen.

Konsolidering Konsolidering innebär att förstärka desintegrerad sten genom att ersätta upplöst bindemedel med nytt på kemisk väg.

Konsolidering

Konsolidering innebär att förstärka desintegrerad sten genom att ersätta upplöst bindemedel med nytt på kemisk väg.

Lagning och stenbyte Trender påverkar hur det lagas och hur mycket som lagas. Några anledningar till att laga upp skadad sten kan t.ex. vara:  tekniska  – stenens nedbrytningstakt ökar om inget görs.  estetiska  – upplevelsen av byggnaden förminskas eller blir felaktig.  antikvariska  – se ovan, även frysa i nuvarande tillstånd osv.  ekonomiska  – byggnadens ekonomiska värde och budgeten för konserveringen.  säkerhetsmässiga  – delar riskerar att falla ner och skada människor.

Lagning och stenbyte

Trender påverkar hur det lagas och hur mycket som lagas. Några anledningar till att laga upp skadad sten kan t.ex. vara:

tekniska – stenens nedbrytningstakt ökar om inget görs.

estetiska – upplevelsen av byggnaden förminskas eller blir felaktig.

antikvariska – se ovan, även frysa i nuvarande tillstånd osv.

ekonomiska – byggnadens ekonomiska värde och budgeten för konserveringen.

säkerhetsmässiga – delar riskerar att falla ner och skada människor.

Byggnadstekniska åtgärder En byggnadsteknisk åtgärd kan vara fogning, rostskyddsbehandling eller stabilisering av konstruktion.

Byggnadstekniska åtgärder

En byggnadsteknisk åtgärd kan vara fogning, rostskyddsbehandling eller stabilisering av konstruktion.