Sankt Jörgens kapell

På uppdrag av Varbergs församling utförde vi en undersökning av marmorfasaden på Sankt Jörgens kapell med syfte att klarlägga orsaken till skadorna. Senare reparerade vi också skadorna.

Kapellet är ritat av Jörgen Ehn och invigdes i april 1969.