Gravvårdar i Luleå stift

 På uppdrag av Historiska Hus i Norr AB har vi rustat upp ett antal gravvårdar i Luleå och Haparanda. Vårdarna har rengjorts och texten har fyllts i. Bilderna ovan visar en vård som även limmades och lagades.