Chalmerska huset

På uppdrag av Atlas Fastighetsutveckling AB har vi konserverat sandstensportalen på Chalmerska huset i Göteborg. Huset är namngivet efter William Chalmers och uppfördes 1805-1807 efter ritningar av Carl Wilhelm Carlberg. Chalmerska huset anses som ett av Carlbergs viktigaste verk och huset förklarades som byggnadsminne 1980. Portalen är försedd med en enkel pilasterinramning samt ett lite utskjutande tak som vilar på kornischer. Skador såsom sprickbildning, rostsprängningar och missprydande äldre lagningar åtgärdades. Här skildras delar av arbetet, som utfördes under sensommaren 2019.