Kumlaby kyrka på Visingsö är daterad till 1120 Romansk och gotisk stil  Kunskapen att bränna kalk innebar att man kunde bygga högre byggnader. Man byggde då i lokal kalk- och/eller sandsten, senare även i hårdare sten. Från och med 1400-talet började man hämta sten från Öland och Gotland. Signifikant för den här perioden är att man bygger stora kyrkor. Tekniken att bränna tegel utvecklades under början av 1200-talet, därmed blev kombinationen tegel-natursten vanligare.

Kumlaby kyrka på Visingsö är daterad till 1120

Romansk och gotisk stil 

Kunskapen att bränna kalk innebar att man kunde bygga högre byggnader. Man byggde då i lokal kalk- och/eller sandsten, senare även i hårdare sten. Från och med 1400-talet började man hämta sten från Öland och Gotland.

Signifikant för den här perioden är att man bygger stora kyrkor. Tekniken att bränna tegel utvecklades under början av 1200-talet, därmed blev kombinationen tegel-natursten vanligare.

Riddarhuset i Stockholm är daterat till 1674  Rokokon Rokokon kännetecknas av enkelhet och återhållsamhet. Vanligt förekommande var slätputs med kontrasterande dekorer i natursten; exempelvis i hörnkedjor, sockelvåningar och gesimslister.

Riddarhuset i Stockholm är daterat till 1674

Rokokon

Rokokon kännetecknas av enkelhet och återhållsamhet. Vanligt förekommande var slätputs med kontrasterande dekorer i natursten; exempelvis i hörnkedjor, sockelvåningar och gesimslister.

Dramaten i Stockholm är daterad till 1908 Nystilar och jugend  En allt bättre ekonomi, bygget av Göta kanal och järnvägen innebar möjligheter att frakta sten längre sträckor. Maskinell hantering och bearbetning möjliggjorde brytning av hårdare stensorter varför granit blev vanligare. Under 1800-talet fick även cementbruk sitt stora genombrott. Stenimitation blev på modet och fogar blev en påtaglig del av fasadernas formspråk. Arkitektoniskt visade sig den nya teknikens möjligheter i att det nu blev vanligt att blanda olika eller olikfärgade stensorter i samma fasad. Man sneglade ofta bakåt i byggnadshistorien och inspirerades främst gotiken och renässansen.

Dramaten i Stockholm är daterad till 1908

Nystilar och jugend 

En allt bättre ekonomi, bygget av Göta kanal och järnvägen innebar möjligheter att frakta sten längre sträckor. Maskinell hantering och bearbetning möjliggjorde brytning av hårdare stensorter varför granit blev vanligare. Under 1800-talet fick även cementbruk sitt stora genombrott. Stenimitation blev på modet och fogar blev en påtaglig del av fasadernas formspråk. Arkitektoniskt visade sig den nya teknikens möjligheter i att det nu blev vanligt att blanda olika eller olikfärgade stensorter i samma fasad. Man sneglade ofta bakåt i byggnadshistorien och inspirerades främst gotiken och renässansen.

Heliga trefaldighetskyrkan i Kristianstad är daterad till 1628 och har en gotländsk sandstensportal från 1828 Renässansen Reformationen innebar maktförskjutning från kyrkan till staten och kungen. Man slutade nästan helt upp med att uppföra kyrkor och byggnader för aristokratin. Vid denna tidpunkt började man dock uppföra de magnifika vasaslotten; de uppfördes vid strategiska positioner för att kontrollera landet och fungera som övernattningsställen för det kungliga hovet. Gripsholms slott, Kalmar slott och Vadstena slott är imponerande med sina massiva slottsväggar. Influenser från kontinenten kom med murarmästare och stenhuggare från Tyskland och Nederländerna. Detta var en begynnande storhetstid för gotländsk sandsten som är lättbearbetad till utsmyckningar, portaler och frontespiser.

Heliga trefaldighetskyrkan i Kristianstad är daterad till 1628 och har en gotländsk sandstensportal från 1828

Renässansen

Reformationen innebar maktförskjutning från kyrkan till staten och kungen. Man slutade nästan helt upp med att uppföra kyrkor och byggnader för aristokratin. Vid denna tidpunkt började man dock uppföra de magnifika vasaslotten; de uppfördes vid strategiska positioner för att kontrollera landet och fungera som övernattningsställen för det kungliga hovet. Gripsholms slott, Kalmar slott och Vadstena slott är imponerande med sina massiva slottsväggar.

Influenser från kontinenten kom med murarmästare och stenhuggare från Tyskland och Nederländerna. Detta var en begynnande storhetstid för gotländsk sandsten som är lättbearbetad till utsmyckningar, portaler och frontespiser.

Torstensonska palatset i Göteborg är daterat till 1650 Barocken Barocken är i Sverige en stormaktstid där adeln befäster sin ställning genom att bygga överdådiga palats i städer och slottsbyggnationer på landsbygden. De påkostade portalerna är ofta i sandsten och troligen även dekorativt målade i linoljefärg.

Torstensonska palatset i Göteborg är daterat till 1650

Barocken

Barocken är i Sverige en stormaktstid där adeln befäster sin ställning genom att bygga överdådiga palats i städer och slottsbyggnationer på landsbygden. De påkostade portalerna är ofta i sandsten och troligen även dekorativt målade i linoljefärg.