Gravvårdar på Boo gamla och nya kyrkogård

 

På uppdrag av Boo församling har vi skadeinventerat och åtgärdat 13 stycken gravvårdar på Boo gamla och nya kyrkogård. Alla stenar rengjordes och lösa fragment limmades fast. Arbetet avslutades i maj 2019.