Rengöring av stenskulptur

På uppdrag åt Statens fastighetsverk rengjorde vi offentlig konst i Skåne. Bland annat den store Tycho Braheskulpturen i granit ute på Ven. Rengöring innebar här, liksom i många andra fall, att avlägsna alger, lavar och mossa.