Skulpturer i Varberg

På uppdrag av Varbergs kommun har vi utfört åtgärder och underhållsarbete för den offentliga gestaltningen  i Varberg. Arbetet pågick under hösten 2016 och omfattade översyn, rengöring och i vissa fall lagning av sex stycken skulpturer, samt dokumentation av arbetet. Här är ett urval av bilder från arbetet.