Gravhäll i Bro kyrka

På uppdrag av Svenska kyrkan har vi restaurerat en porträttgravhäll i relief på Bro kyrkogård i Säffle. Stenen, som är en så kallad porträttgravhäll i relief, hittades i samband med anläggningsarbeten på Bro kyrkogård sommaren 2017. Hällen låg en bra bit under mark och hade fungerat som stöd till en annan gravvård. Hällen transporterades till vår verkstad för reparation. Den monterades på en järnram och delar som passade ihop limmades. Lösa delar säkrades och små sprickor lagades med injektbruk. Mittenpartiet, som saknades, gjöts med armerad betongkärna. Ytskiktet byggde upp med stenlagningsbruk och reliefens form återskapades delvis. Slutligen transporterades hällen åter till Bro kyrka och monterades på väggen på bårhuset.