1 Aseaströmmen av Bengt-Göran Broström, en bronsskulptur från 1989 som står vid Stora torget i centrala Västerås.jpg

På uppdrag av Västerås kommun har granitpostamentet till skulpturen, Aseaströmmen av Bengt-Göran Broström (1947–2004), skadebesiktigats inför kommande restaurering. Skulpturen som är i brons och placerad på Stortorget i Västerås, föreställer åtta cyklande arbetare på väg till eller från sitt arbete på Asea.