FO-hunden som skadats i fallet.
 FO-hundarna rengjordes och skadorna sågs över i vår verkstad.
 Beslut togs om att hugga båda hundarna på nytt. Aiman och Stefan framför ett stenblock av bohusgranit.
 Ett av stenblocken som skall huggas.
 Stenen börjar ta form.
 Under arbetet.
 Den nyhuggna stenen och förlagan.
prev / next