Färgforum 2015

19-20 maj, Kungl. Konsthögskolan, Skeppsholmen, Stockholm.

Temat för Färgforum 2015 var Autentisk, modern eller ekologisk färg?, och ägde rum i på Kungl. Konsthögskolan, på Skeppsholmen i Stockholm 19–20 maj. Anordnare för evenemanget var förutom Riksantikvarieämbetet även Kung. Konsthögskolan, Statens Fastighetsverk och Hantverkslaboratoriet. 

Församlingen  bestod förutom konservatorer även av bebyggelseantikvarier, målarfabrikörer, dekorationsmålare, miljövetare, samt forskare inom färganalyser.

Det fullständiga programmet finns att läsa här.

Under programpunkten Öppet forum delade Stenkonservering Väst delade Lisa Edgren med sig av de beslutsprocesser som togs vid restaurering av lekskulpturen Påskägget av konstnären Egon Möller-Nielsen, daterad 1952, i Kungsparken, Göteborg.

Påskägget är gjuten av pigmenterad betong. Enligt åtgärdsprogram av SVK (2014) skulle skulpturen isblästras på utsida och ommålas med silikatfärg på insida. Skulpturens insida hade tidigare ommålats minst två gånger, varav den senaste gången (år 2006) med silikatfärg som nu var nästan helt avskavd. Vi beslöt att inte använda silikatfärg eftersom den tål slitage dåligt, pudrar, samt kräver ett sugande underlag för att binda. Då silikatfärgen från 2006 nästan helt förlorat vidhäftning och skulpturen är ett interaktivt verk där barn ska kunna leka bestämde vi, i samråd med beställaren Park- och naturförvaltningen i Göteborg, att måla insidan med akrylatfärg. Det gav en yta som lämpar sig för lek, vilket uppfyller skulpturens syfte.

På tisdagen fick vi även möjlighet att besöka Kungl. Konsthögskolans materialinstitut som innehåller en fantastisk samling med äldre konstnärsmaterial.

Onsdagen innehöll ett museibesök på Målaryrkets museum. som främst inriktats på att insamla verktyg som dekorationsmålare använt (och använder) samt arbetsprover av dekorationsmålare. 

Sammantaget var det en mycket informationsrit program med fokus på färg och färgundersökningar ur framförallt miljöperspektiv i relation till autenticitet (originalfärg och pigment). 

Edwin Verweij från NIKU i Norge delade med sig av några reflektioner kring en färgundersökning i relation till kvaliteten hos resultatet. 

Edwin Verweij från NIKU i Norge delade med sig av några reflektioner kring en färgundersökning i relation till kvaliteten hos resultatet. 

Detaljbild av Påskägget efter åtgärder. Mer bilder finns  här .

Detaljbild av Påskägget efter åtgärder. Mer bilder finns här.

På studiebesök hos Kungl. Konsthögskolans materialinstitut. 

På studiebesök hos Kungl. Konsthögskolans materialinstitut.