Gemenskap (Drakslingan)
L1030026.jpg
 Skulpturen rengjordes med hetvattentvätt
 Missprydande kalkutfällningar
 Efter åtgärder
 Materialbortfall
 Lagning med pigmenterat reparationsbruk
 Efter lagning
 Löst fragment tas bort
 Nils patinerar en av pelarna
 Pigmenterat injektionsbruk injiceras
 Konstnären Ralph Lundquists idé med verket
prev / next