Gravhällen före och efter konservering.
 En av gravstenarna före och efter konservering.
 Gravstenarna som lutade rätades upp och de vars postament sjunkit ner i backen lyftes upp och postamentet grävdes fram.
P1130379.jpg
 Exempel på spricka.
 Stenen lagades med injektionslim.
 Stenen byggs upp med pigmenterat stenlagningsbruk.
 En av stenarna målas.
 Gravstenen efter konservering.
 En av gravhällarna före åtgärder.
 Hällen rengörs  med borste och vatten.
 Hällen efter rengöring och ifyllning av text.
prev / next