Läckö slott

Den forna biskopsborgen om-och tillbyggdes av grevarna De la Gardie på 1600- talet till dagens barockslott. Idag ägs slottet av svenska staten och förvaltas av Statens fastighetsverk. Vi fick i uppdrag att tillverka och montera in några nya stenar i portalen som ersättning för de skadade stenar som sitter där idag.