Under maj och juni rengjorde och fogade vi om kajkanter i centrala Lidköping på uppdrag Lidköpings kommun. Kajkanterna är egentligen stenmurar utförda i råhuggen lokal kalksten vilka generellt är i mycket gott skick om än kraftigt nedsmutsade. Det stora problemet är bruket i fogarna. Många har släppt och andra är på god väg att falla ur. Vårt arbete bestod därför i att dels rengöra stenen, dels rensa ur bruk och foga om. Allt arbete utfördes från flotte vilket ställer speciella krav på arbetsplatsen vad gäller säkerhet.