Gravvården före åtgärder.
 Under rengöring.
 Hela gravstenen rengjord.
 Lösa delar av stenen har lyfts bort.
 Delar som ska limmas och återplaceras.
 Gamla lagningar.
8. äldre lagning.jpg
 Området under hällen rengörs.
11. bilas undan.jpg
 Delarna som ska limmas passas ihop.
 Delarna fixeras.
14. som 12 och 13.jpg
 Brottytan limmas.
16. pressas ihop med spännband.jpg
17. under press.jpg
20. som 19.jpg
 Delarna lyfts på plats.
 Bitarna fixeras genom att grus pressas in under hällen.
 Sprickan lagas.
 Gravhällen efter åtgärder.
 Inskriptionerna på gravstenen förgylldes.
prev / next