Fönsterbänk före åtgärder.
 Efter åtgärder.
 Solbänk före åtgärder.
 Efter åtgärder.
 Krustor avlägsnas försiktigt med skalpell.
 Del av kalkstenen som lossnat limmas på plats.
 Fönsterbänkens droppnäsa återskapas med pigmenterat stenbruk.
 Stenen byggs upp med pigmenterat stenlagningsbruk.
 Gesimsen polerades för att avlägsna smuts och missfärgningar.
prev / next