Milstenar i Vara

På uppdrag av Länsstyrelsen har vi under hösten restaurerat sju milstenar i Vara. Milstenarna rengjordes, limmades och lagades. Därefter målades inskriptionerna i.