Detalj av en av stenarna före restaurering. Kraftig påväxt av lav och mossa rengjordes med ångtvätt.
 Samma sten efter restaurering
 En av milstenarna före rengöring
 Efter rengöring
 Under arbetet
 Inskriptioner målas i
 Detaljbild på en av kronorna där delar av stenen saknas
 Sly röjdes undan från fundamenten
 Lösa delar limmades tillbaka och sprickor säkringslagades
 En av milstenarna efter restaurering
prev / next