Milstenar i Västra Götaland

6.jpg

Sävare 1:1

 Ett arbete som pågått till och från under hela 2017 är milstensprojektet som vi utfört åt Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Totalt omfattade arbetet 42 milstenar runt om i hela länet. Åtgärderna bestod främst i rengöring och målning av stenarna. Dock har vi i större omfattning justerat postamenten, i flera fall har de plockats om helt och några har byggts upp med ny sten. Det senare gällde i fallet med Sävare 1:1. Postamentet hade skadats av en jordbruksmaskin och befanns till största delen bestå av betongklumpar från tidigare lagningar. Arbetet med postamenten har skett i samarbete med Bowenius Stenmontering AB.