Rengöring av tegel på Mormonernas Kapell

I samband med den stora renoveringen av mormonernas kapell i Göteborg fick vi i uppdrag att rengöra smutsiga/missfärgade tegelstenar. Vi använde oss i det här fallet av metoden att först lösa smutsen inne i stenarna för att därefter extrahera den med hjälp av kompresser.