Gamla mosaiska begravningsplatsen

Restaurering av gravvårdar

På den gamla mosaiska begravningsplatsen strax sydost om Göteborgs centralstation ligger många bemärkta göteborgare från förra och förrförra seklet begravda. Vi fick i uppdrag av Judiska församlingen att restaurera ett antal gravvårdar av olika storlekar och form.