Onsala kyrkogård

På uppdrag av Onsala församling har vi utfört restaurering av 22 gravvårdar. Samtliga gravstenar saknar gravrättsinnehavare. Bland gravvårdarna fanns två gjutjärnskors som blästrades och lackerades. Övriga gravvårdar i sten rengjordes, limmades och lagades. Flera av stenarna lyftes upp och placerades ovanför marknivån. Där inskriptioner var tydliga har texten fyllts i med svart linoljefärg.