Per Albin Hansson 

Bysten, som är gjuten i betong och skapad av konstnären Emil Näsväll, invigdes år 1949 i Tranås folkpark. Då skulpturen visat skador i form av sprickbildning transporterades den till vår verkstad för restaurering. Efter att ha tagit bort dubben rengjordes bysten varsamt med borste och vatten. Kalkavlagringar avlägsnades med skalpell och saltsyrelösning. Efter att lösa delar plockats bort visade sig insidan starkt vittrad, varför hela objektet konsoliderades med kiselsyraester. Insidan slammades därefter med cement och sprickor lagades. Lösa bitar limmades och saknade delar av näsa och öron återskapades med pigmenterat lagningsbruk.