Runstenar i Halland

Vapnöstenen är ett runstensfragment som står rest utanför Wapnö slott. Den är intagen till vår verkstad för översyn och konservering, och kommer därefter återmonteras på en nygjuten sockel och stabiliseras. Runinskrifterna fylls i av Riksantikvarieämbetets specialister. Den andra stenen, den så kallade Kvibillestenen, är huggen i granit och sitter inmurad i Kvibille kyrka. Runorna är fullständiga och stenen dateras till sen vikingatid, alltså till någon gång på 1100-talet. Kvibillestenen kommer att ses över och åtgärdas på plats.