Runstenar i Medelpad

Som en del av Riksantikvarieämbetets uppdrag att förvalta värdefulla kulturmiljöer har vi, på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland, skadeinventerat och etanolbehandlat ett antal runstenar i Medelpad. Arbetet utfördes i två etapper, den första i maj 2019. Under etapp två som utfördes i augusti 2019 har etanolbehandlingen upprepats. I bildspelet ovan finns fotografier från ett par av stenarna i olika skick. För mer information om runstenar, se Riksantikvarieämbetets hemsida, www.raa.se.