Runstenar i Västra Götaland

På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län har vi utfört en dokumentation över 13 runstenar i länet. I uppdraget låg att i detalj dokumentera och skadebeskriva varje runsten samt att föreslå adekvata åtgärder och motivera dessa. Varje enskild runsten skulle dessutom behandlas med etanol i syfte att rengöra stenytan från alger och lavar inför en planerad imålning av runorna under 2018.

Under arbetet har vi haft löpande diskussioner med experter från Riksantikvarieämbetet och några av våra kollegor, allt för att kunna lämna ett så bra underlag som möjligt. Tanken är att vårt material, alltså själva dokumentationsmallen, skall användas i framtiden oavsett om uppdraget då ges till oss eller någon annan entreprenör.

Nedan följer en bildsekvens över Bjärka 7:2 som borstats och vid två tillfällen under sommaren 2017 behandlats med etanol.