0 Entrén till södra vapenhuset.jpg
1 Ryttarreliefen, före rengöring.jpg
2 Ryttarreliefen, inpackning med citronsyra.jpg
3 Ryttarreliefen, efter rengöring.jpg
4 Sankt Göran- och Tomas-relieferna före rengöring.jpg
5 Sankt Göran- och Tomas-relieferna efter rengöring.jpg
6 Brandskadad sten i tornet.jpg
7 Sprucken sten i hörnkedja mot sydost.jpg
8 Skadad sten limmas tillbaka.jpg
9 %22Djurhuvud%22.jpg
10 Ansiktskapitälet.jpg
11 Arbete pågår.jpg
12 Arbete pågår?.jpg
13 Biskopsreliefen.jpg
14 Mikaelreliefen.jpg
15 Löpande diskussioner mellan beställare och entreprenör.jpg
16 Löpande diskussioner mellan beställare och entreprenör.jpg
17 Baser och kolonnetter före.jpg
18 Baser och kolonnetter efter.jpg
91 %22Djurhuvud%22.jpg
92 %22Djurhuvud%22.jpg
93 %22Djurhuvud%22.jpg
prev / next