Sankt Görans gymnasium

Under våren och sommaren fortsätter arbetet på fasaden på Sankt Görans gymnasium i Stockholm. Ett flertal pelare i betong är skadade och ska nygjutas på plats.