Arthur Seatons Familjegraf

Seatons familjegrav, som är nordens största gravmonument, är beläget på Östra Kyrkogården i Göteborg. Mausoleet ritades av Isak Gustaf Clason, som ritat Nationalmuseum och Hallwylska Palatset i Stockholm, och stod färdigt år 1914. Byggnaden är uppförd över ett inre skal av armerad betong och klädd runt om med huggna granitblock. Byggnades tak är byggd som terrass och omgärdas av ett massivt räcke. Figurativa skulpturer återfinns på både fram- och baksidan av byggnaden. Gravkamrarnas väggar är putsade med kalkbruk, golvet är av kalksten, taket är helt beklädd med guldfärgad glasmosaik med inskriptioner och motiv i gravkapellet. Väggarna samt pelarna är klädda med polerade marmorplattor. Skaderapporten visar på spruckna, nedfallna och lösa marmoplattor, saltbildning, kalkavlagringar, missfärgning av upplöst koppar, nedfallen och lös mosiak. Några av orsakerna till skadorna är byggnadens konstruktion och brister i terrassens tätskikt. Kyrkogården och monumentet har också varit utsatt för tjuvar och flera koppardetaljer saknas.