Stationsbyggnadens entré.
 Fasaden består av stenplattor.
DSC_9996.jpg
 Stationen invändigt.
 Missprydande tejprester.
 Materialbortfall.
 Missprydande spår från borrhål.
prev / next