Stationsbyggnaden i Falköping - skadeinventering

 

Det nuvarande, så kallade nya, stationshuset uppfördes 1934-35 efter ritningar av SJ:s chefsarkitekt Birger Jonson. Jonson kom tidigt att influeras av funktionalismens nydanande och för tiden radikala strömningar inom arkitekturen. På SJ fick Jonson tillfälle att praktisera sina idéer, och Falköping blev den första stationen i landet som utfördes i rent funktionalistisk stil. I bildspelet visas delar av dokumentationen från skadeinventeringen av kalkstensväggarna inne i stationshuset samt entréns exteriör.