På uppdrag av Karlstad kommun kommer vi under året att konservera de två minnesmärken i kalksten som står på Östra bron i Karlstad. Östra bron, även kallad Stenbron, löper över Klarälven och stod ursprungligen klar 1765 men har sedan dess genomgått en del förändringar och förstärkningar. I Sven Olof Ahlbergs, kulturhistoriska utvärdering av Östra bron kan man bland annat läsa att bron ”har ett stort kulturhistoriskt värde bestående av flera komponenter, som tillsammans placerar bron i en särställning i landet. De främsta av dessa värden är: åldern, längden, upplevelsevärdet, det lokalhistoriska värdet, betydelsen för infrastrukturens historiska utveckling i ett större värmländskt perspektiv, autenticiteten och bron som landmärke. Det råder inga som helst tveksamheter om att bron har så höga värden att den bör skyddas genom en byggnadsminnesförklaring.” Just nu pågår ett stort arbete för att säkerställa brons framtid och vårt uppdrag är att konservera de båda stentavlorna.