Östra Herrestads Kyrka

Årets stora arbete har varit restaureringen av Östra Herrestads kyrka på Österlen i Skåne. Arbetet har pågått under våren och bit in på hösten. Vi har konserverat all exteriör kalksten i såväl torn som långhus och absid.