Tufsen i Lund

I Stadsparken i Lund står sedan 1949 lekskulpturen Tufsen. Det är en av de totalt sex Tufsen som ursprungligen tillverkades av den danske skulptören och arkitekten Egon Möller-Nielsen (1915–59). Av dessa finns idag enbart två kvar; förutom den i Lund finns ett exemplar som står i Kyrkbyn på Hisingen i Göteborg (vilken vi för övrigt restaurerade 2014). De övriga har av olika anledningar tagits bort. Dock har såväl Stockholm som Malmö och Örebro låtit tillverka nya i början av 2000-talet. Möller-Nielsen ritade även andra lekskulpturer, mest känd är kanske Ägget som finns i tre exemplar; en i Göteborg och två i Stockholm. Möller-Nielsen var mån om att skulpturerna skulle användas och han menade att det var först när de befolkades med lekande barn som de fungerade helt. Han travesterade Le Corbusier och kallade sina skulpturer lekmaskiner.