Reliefen före åtgärder
 Sprickor i betongen
 Rostig armering som sprängt sönder betongen
 Skadebilden före åtgärder
P1030914.JPG
P1030915.JPG
 Keramikdetalj med krackelerad yta
 Materialbortfall
 Ställningen på plats
 Arbete med återmonteringen och säkring av keramikdetaljerna
P1100449.jpg
 Keramiska plattor som lossnat monteras tillbaka
 Återmonterad keramik
 Före rengöring
 Efter rengöring
 Detaljer av reliefen målades för att återskapa illusionen om hur verket tidigare sett ut
 Efter målning
 Vassa kanter slipas ner
prev / next