På uppdrag av Lunds kommun har vi restaurerat en väggrelief av Anders Österlin på Tunaskolan. Reliefen består av en blandning mosaik i olika kulörer och prefabricerade keramiska nyttoprodukter från Ifö-verken vilka konstnären monterat på en betongfasad. Konstverket som är från 1966, alltså jämngammalt med skolan, var ganska illa medfaret. Dels på grund av skador i betongen vilka i sin tur skadat keramiken, dels på grund av att vissa av de keramiska produkterna inte varit avsedda för utomhusbruk och därför skadads av frost och annan klimatpåverkan. Sammantaget hade dessa båda skadeprocesser gjort att flera av de monterade delarna fallit ned och försvunnit och att andra spruckit eller krackelerat. Omkring 30% av de som satt kvar hade så dålig vidhäftning att de riskerade släppa och falla ner.

Vårt arbete blev därför att demontera dessa och att åtgärda betongens skador, det vill säga rengöra och rostskyddsbehandla all frilagd ytlig armering samt reparera betongen innan mosaik och keramik åter monterades upp. Självklart rengjorde vi också reliefen i sin helhet, såväl keramiska delar som betongens yta. I stället för att komplettera saknade delar valde vi, i samråd med beställaren, att måla upp dessa ytor i samma kulör för att återskapa helheten och ge en illusion av hur konstverket ursprungligen såg ut.