Vapnöstenen

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har vi bland annat åtgärdat den så kallade Vapnöstenen, ett runstensfragment som står rest på gårdsplanen till Wapnö slott strax norr om Halmstad. Stenen lutade betänkligt och stod ganska ostadigt, delvis på grund av en ojämn botten men också för att den stod direkt på marken utan sockel. I ett försök att jämna till bottenytan har man vid något tillfälle gjutit på en betongklack. Runstenen transporterades till våra lokaler i Göteborg där algerna tvättades bort med vatten och mjuka borstar. Vidare avlägsnades den pågjutna betongklacken och samtliga skiktsprickor lagades upp.

För att få upp runstenen något från marken göt vi en låg sockel på stenens undersida och i syfte att stabilisera den tillverkade vi en stödplint i betong. Plint och sten förbands med en rostfri dubb när runstenen ställdes tillbaka. Innan runstenen placerades ut igen målades även runinskrifterna upp. Detta arbete som utfördes av runolog Magnus Källström från Riksantikvarieämbetet.