På uppdrag av Vetlanda pastorat har vi under sommaren restaurerat de tre portalerna på Vetlanda kyrka. Kyrkan har anor från medeltiden men från denna tid är endast tornet bevarat, övriga delar uppfördes 1796 – 1800. Drygt hundra år senare genomfördes en omfattande omgestaltning och det var då kyrkan fick sina tre kalkstensportaler.

Västportalen, som utgör huvudentré, är rikt dekorerad medan portalerna mot norr och söder är enklare i sin utformning. Alla tre är utförda i sten från Yxhult. Portalerna har tidigare konserverats vid tre tillfällen. Dels 1985 och 1995 av Riksantikvarieämbetet och sedan 2003 av Stenkonservering Väst. Sommarens konserveringsinsats har förutom rengöring även innefattat att äldre lagningar med dålig vidhäftning ersatts med nya, att spjälkad sten limmats och att portalerna konsoliderats.